CWC19: AFG v SL - Nabi removes Karunaratne | International Cricket Council International Cricket Council